Adatvédelmi központ

Adatvédelmi irányelvek

politique de confidentialité geodesial group

A GEODESIAL GROUP cég (jegyzett tőke: 26 645 612 €, székhely: 3 Rue du Mail 44700 Orvault, Franciaország, a nantes-i cégjegyzékbe bejegyzett, SIREN száma: 853 770 147), és a GEOMEDIA SAS cég (jegyzett tőke: 440 000 €, székhely: 20 Quai du Commandant Malbert 29200 Brest, Franciaország, a bresti cégjegyzékben bejegyzett, SIREN száma: 350 252 318),

valamint a GEOMENSURA SAS cég (jegyzett tőke: 550 000 €, székhely: 3 Rue du Mail 44700 Orvault, Franciaország, a nantesi cégjegyzékbe bejegyzett, SIREN szám: 380 270 355) személyes adatokat kezel.

A GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS munkája során személyes adatokat kezel (a lentebb leírt módon), azokét a személyekét, akik a GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS cégek szoftveres megoldásait használják, illetve azokét, akik a cégek weboldalait böngészik.

Az általános adatvédelmi rendelet adatvédelmi rendelkezéseinek (2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet – „GDPR”) és az „informatikáról, nyilvántartásokról és szabadságjogokról” szóló, 1978. január 6-i 78-17. számú – a 2018. június 20-i 2018-493. számú törvénnyel módosított – törvény előírásainak megfelelően a jelen „Személyes jogok védelméről szóló adatvédelmi irányelvek” célja az összes érintett természetes személy tájékoztatása arról, hogy a GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS cégek, milyen módon használják fel a személyes adatokat és arról, hogy Önnek milyen jogai vannak ezen adatok ellenőrzésére, helyesbítésére vagy használatuk megtagadására.

Elengedhetetlen megjegyezni, hogy a GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS cégek nem kezelnek semmilyen különleges, faji illetve etnikai hovatartozásra, politikai nézetre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, valamint szakszervezeti tagságra vonatkozó adatot. Ezen kívül genetikai adatokat, természetes személy egyedi beazonosítására szolgáló biometrikus adatokat, egészségügyi adatokat, vagy az illető szexuális életére, szexuális irányultságára vonatkozó adatokat sem, valamint a büntetőjogi felelősség megállapítására és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatokat sem, mert ezek nem tartoznak a GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS cégek tevékenységébe, és adatkezelési céljukat semmilyen módon nem szolgálják.

Azért, hogy a jogszabályok, rendeletek és uniós szabályozások terén bekövetkező változásokhoz alkalmazkodni tudjon és frissíteni tudja őket honlapján, valamint azért, hogy az információs rendszerek fejlődésével is lépést tudjon tartani a GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS fenntartja a jogot a jelenlegi adatvédelmi irányelvek módosítására vagy kiegészítésére.

Mi tartozik az adatvédelmi irányelvek hatálya alá?

Az általános adatvédelmi rendelet (2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet – „GDPR”) mely 2018. május 25-vel emelkedett jogerőre, az Unió területén lévő összes olyan cégre érvényes, amely személyes adatokat gyűjt, tárol vagy kezel. A GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS a jogszabályi előírásoknak való megfelelés végett egy stratégiát és akciótervet dolgozott ki (ebben szerepel a felhasználók érzékenyítése, az adatkezelések nyilvántartása, az információs rendszerek biztonsága). Ezek az Adatvédelmi irányelvek ide tartoznak.

A jelen irányelvek meghatározzák a személyes adatok védelmére vonatkozó alapelveket és iránymutatásokat.
A jelen irányelvek az adatok gyűjtésének vagy kezelésének módjától függetlenül érvényesek.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható érintett személlyel kapcsolatos bármely információ. Azonosítottnak minősül a személy, például, ha a neve megjelenik egy adatlapon.

Egy személy akkor is beazonosítható, ha egy adatlap olyan információkat tartalmaz, amelyek közvetetten alkalmasak az illető beazonosítására (pl. IP cím, név, rendszámtábla, telefonszám, fénykép stb.). forrás: CNIL

A „nem személyes adatok” olyan információk melyek a személy azonosítását nem teszik lehetővé.

A különböző weboldalakra a jelen irányelveken alapuló egyedi használati feltételek vonatkoznak.

Milyen adatokat gyűjtünk?

A GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS cégek különböző személyes adatokat kezelnek. Elsősorban olyan adatokról van szó, amelyeket közvetlenül adnak meg számunkra, vagy olyanok, amelyeket automatikusan gyűjtünk be.

Alvállalkozóként:

 • Személyazonosságra és kapcsolattartásra vonatkozó adatokat, mint a név, cégnév, email cím, telefonszám, elérhetőségek, stb.
 • Szakmai adatokat mint pl. ügyfél típus, beosztás, munkakör, vásárlás ideje: GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS  termékeinek, szolgáltatásainak, digitális tartalmainak megvásárlására és használatára vonatkozó információkat.
 • Csatlakozással, használattal és látogatottsággal kapcsolatos adatokat, mint az IP címek, a MAC-cím, a rendszer verziók, naplófájlok, vagy felhasználó neve és jelszava a GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS oldalakon.
 • A technikai támogatás során megadott adatokat, valamint képzéseink értékelésékor folytatott levelezéseket, illetve a beavatkozásokról készült jelentéseket.

Adatkezelőként:

 • Személyazonosságra és kapcsolattartásra vonatkozó adatokat, mint a név, cégnév, email cím, telefonszám, elérhetőségek, stb.
 • Szakmai adatokat, mint pl. ügyfél típus, munkakör, beosztás, vásárlás ideje: a GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS termékeinek, szolgáltatásainak, digitális tartalmainak megvásárlására és használatára vonatkozó adatokat. Vagy amennyiben jelentkezik egy állásajánlatunkra, a végzettségére, szakmai tapasztalatára vonatkozó adatokat.
 • Preferenciáit, hogy mit részesít előnyben termék, illetve szolgáltatások választásakor, kapcsolattartásra vonatkozóan, marketing tevékenységgel kapcsolatban, vagy az állásra jelentkezők esetében az álláslehetőségekkel kapcsolatos preferenciákat.
 • Megkereséseit, a kéréseit, megrendeléseit, reklamációit, felmérésekre adott válaszait, technikai támogatásra vagy képzésre vonatkozó igényét.
 • Pénzügyi információkat, mint a bankkártya adatait csak szigorúan a velünk fennálló pénzügyi vagy könyvelési műveletekkel kapcsolatban használjuk.
 • Használattal és látogatottsággal kapcsolatos adatokat, mint az IP címek, a MAC-cím, a rendszer verziók, felhasználó neve és jelszava a GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS oldalakon.
 • A szoftveres megoldásainkkal kapcsolatban nyújtott technikai támogatás során, illetve a képzéseink értékelésekor megadott információkat.

Bizonyos személyes információk gyűjtése és kezelése szintén szükséges lehet a GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS cégek egyes szolgáltatásainak igénybevételéhez. Ebben az esetben tájékoztatjuk erről, amennyiben Ön nem járul hozzá, egyes szolgáltatások nem biztos, hogy elérhetőek lesznek az Ön számára.

Milyen célra használjuk és hogyan kezeljük a gyűjtött adatokat?

Az adatok begyűjtése és kezelése tisztességesen és szabályszerűen történik. Az adatok begyűjtése meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokat szolgál, és további feldolgozásuk sem történik ezekkel a célokkal összeférhetetlen módon. Az alábbiakban olvashat bővebben ezekről a jogszerű célokról:

Alvállalkozóként:

Az megoldásainknál alkalmazott karbantartások (korrekciós/fejlesztési/ szabályozó karbantartás és az új technológiákhoz való alkalmazkodás) valamint a termékeinkhez kapcsolódó képzések, és szállításuk vagy üzembe helyezésük során a GDPR értelmében adatkezelőnek az ügyfél tekinthető, akinek kizárólagos megbízására, alvállalkozóként jár el a GEOMEDIA cég. Ezen tevékenységek során felmerülő adatkezelés feltételei az Ügyféllel kötött szerződés mellékletében találhatók. Egyedül az Ügyfél felelős azon személyes adatok gyűjtéséért és kezeléséért, melyeket a GEOMEDIA SAS cégtől vásárolt felhasználói licencű szoftvere kezel.

Adatkezelőként:

Az adatokat a következő célokból gyűjtjük be:

 • Szerződések teljesítése végett, mely Ön és köztünk jött létre, illetve, hogy nyújtani tudjuk Önnek a kért információkat és szolgáltatásokat;
 • Az ügyfél fiókok kezelésére és konfigurálására, technikai-, és ügyfél támogatás nyújtásához, képzésekhez, személyazonosság ellenőrzésére, és a GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS fiókokhoz, előfizetésekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó fontos információk elküldéséhez;
 • Általános könyvelési célból és az esetlegesen hozzákapcsolódó kiegészítő könyvelések miatt (számlák és fizetések vagy tartozások kezelésére)
 • Hogy el tudjuk küldeni a szolgáltatásainkkal kapcsolatos tudnivalókat (mint pl. a megrendelések visszaigazolása) emailben vagy egyéb módon;
 • A beszállítóink kezelése céljából
 • Belső kutatási és fejlesztési céllal, illetve szoftvereink funkcióinak és jellemzőinek javítására, tesztelésére, tökéletesítésére (hiba eszkalációra, a technológiai újításokhoz és operációs rendszerekhez való alkalmazkodás céljából, stb.)
 • A belső és külső ellenőrzéseken való megfelelés miatt, beleértve az információbiztonsági kötelezettségeknek való megfelelést;
 • A ránk vonatkozó törvényeknek és előírásoknak való megfelelés miatt, valamint a törvények betartatásáért felelős hatóságok és szabályozó testületek kéréseinek való megfelelés céljából;
 • A munkavállalók nyilvántartása, a humán erőforrás menedzsment miatt (szerződés/kifizetés) és a munkaerő toborzás céljából

Milyen védelmet és biztonságot garantálunk személyes adatai számára?

GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS megőrzi a felhasználók személyes információinak minőségét és sértetlenségét. A személyes adatok bizalmasságának és sértetlenségének megőrzésére irányuló eszközök használatával garantáljuk az adatok magas szintű védelmét. A GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS cégek, valamint a szolgáltatóink által használt információs rendszerek és biztonság politikák garantálják a felhasználók személyes adatainak védelmét a jogosulatlan hozzáféréssel, nem megfelelő felhasználással és bármilyen módosítással, megsemmisítéssel vagy nem szándékos elvesztéssel szemben.

A magas szintű biztonság fenntartása érdekében információs és biztonsági rendszereinket, valamint informatikai infrastruktúránkat (tűzfal/vírusirtó/backup) a technológiai fejlődéseknek megfelelően folyamatosan karbantartjuk.

Kizárólag a GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS által meghatalmazott személyzet férhet hozzá vagy kezelheti az adatok, és köteles tiszteletben tartani a felhasználók, ügyfelek, valamint potenciális ügyfelek személyes adatainak bizalmasságát. A személyes adatok biztonsága és bizalmassága a megfelelő gyakorlaton is múlik, ezért a GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS rendszeresen érzékenyíti a személyzetet a biztonság megőrzésére használt helyes gyakorlat alkalmazására.

GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS garantálja, hogy semmilyen személyes adatot nem szolgáltat ki harmadik félnek, intézmények vagy kormányzati szervek részére, kivétel jogszabályok vagy egyéb rendelkezések által előírt esetben.

Az előzőekben már leírt módon, az adatok gyűjtése és kezelése tisztességesen és szabályszerűen történik. Az adatok gyűjtése meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokat szolgál, és további feldolgozásuk sem történik ezekkel a célokkal összeférhetetlen módon.

GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS az adatokat elsősorban saját infrastruktúráin tárolja. Ezek saját szervereinken és európai adatközpontokban találhatóak. Semmilyen adatot nem tárolunk az Európai Unión kívül.
A jogszabályban előírt módon (francia Kereskedelmi Törvénykönyv 123-22 cikk 2. bekezdés), a számla aktivitással kapcsolatos adatok (árajánlat, megrendelés, kiszállítás és számla) az eseményt követően 10 évig kerülnek megőrzésre.

GEODESIAL GROUP SAS/GEOMEDIA SAS/GEOMENSURA SAS a személyes adatait csak az adatgyűjtés céljául szolgáló műveletek szempontjából szükséges ideig őrzi meg, a hatályos jogszabályokkal összhangban és az előírt elévülési időt figyelembe véve. A termék rendelések esetében, az összegyűjtött adatokat megőrizzük a megrendelés végrehajtásához, majd addig tároljuk, amíg ki nem állítunk a jogosultságról szóló igazolást vagy egy szerződést. Ezeket az adatokat a francia Kereskedelmi Törvénykönyv (Code du commerce) a kereskedelmi tevékenység során létrejött könyvek és dokumentumok megőrzési határidejére vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, valamint a francia Fogyasztóvédelmi Törvénykönyv (Code de la consommation) elektronikus úton létrejött szerződések megőrzésére vonatkozó előírásaival összhangban lehet archiválni.

Hogyan gyakorolhatja a személyes adataival összefüggésben Önt megillető jogokat?

Az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatvédelmi szabályoknak megfelelően (2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet – „GDPR”) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Ezen kívül az alábbi jogok illetik meg Önt: A személyes adatok kezelése ellen való tiltakozás joga, valamint az adathordozhatósághoz való jog.

Az említett jogok gyakorlása végett vagy bármilyen, az adatok bizalmas kezelésével és biztonságával kapcsolatos, kérdés esetén írhat nekünk a confidentialite[kukac]geodesial.fr email címre, a tárgyban megjelölve pontos kérdését. (Amennyiben jogainak gyakorlásával kapcsolatban ír nekünk, mindenképpen csatoljon egy személyazonosságot igazoló okmány másolatot!)